CEJCH

Drábské světničky

Původně dřevěný hrad plnil funkci opevněného sídla a strážního bodu klášterního území a části důležité pojizerské stezky. Postaven byl ve druhé třetině 13. století na pískovcových skalních blocích, vzájemně oddělených úzkými průrvami, na okraji rozsáhlé skalní plošiny. V mnoha výškových úrovních skal jsou dosud dochovány dvě desítky tesaných prostor různých funkcí, pozůstatky pěti chodeb, základy po sedmi dřevěných stavbách a pěti mostních konstrukcích a tesaný žlab sloužící k ukotvení dřevěné palisády. Na okrajích skal lze místy spatřit dochované stopy po uzavření puklin a kapsy po původních trámech. Celý komplex původně tvořilo přibližně 30 světniček vytesaných do sedmi až 15metrových skalních bloků. Kdysi je propojovaly dřevěné lávky a mostky. Vrcholové plošiny byly lemovány dřevěnými ochozy – pro lepší obranu.

Drábské světničky jsou bezesporu jedním z nejnavštěvovanějších míst Českého ráje, a to nejen kvůli nádhernému výhledu do okolní krajiny. Vnitřní okruh hradem je bohužel dlouhodobě uzavřen. Průchod areálem po červené značce a prohlídka okolí s přirozenými skalními vyhlídkami je nadále možná.