CEJCH

Staré hrady u Příhraz

Pozůstatky skalního hradu, který byl vystavěn v Příhrazských skalách pravděpodobně ve 13. století. Jeho původní název nebyl dochován a existenci lze datovat pouze podle nečetných úlomků nalezené keramiky. Hrad byl postaven na pískovcových skalních vyvýšeninách, jejichž stěny nahrazovaly obrannou funkci. Byly kolmé, strmé, a tudíž velmi obtížně dobyvatelné. Hrad byl pravděpodobně oválného půdorysu a na terénní vyvýšenině ve vrcholové části se mohla nacházet dřevěná strážní věž nebo signální ohniště. Část nezřetelných stop může naznačovat existenci požáru, kterým mohl být hrad v minulosti zničen. Dnes jsou zde dochovány zbytky dvou světniček a ve skále vytesaná studna.

Staré hrady u Příhraz