CEJCH

Zřícenina zámku Zásadka

Pozůstatky dvoukřídlého renesančního zámečku, který vznikl po roce 1560 přestavbou gotického hradu ze 14. století. Zřícenina tohoto sídla stojí nad soutokem Jizery a Mohelky, nedaleko Mnichova Hradiště. Aktuálně zde můžeme spatřit dvě částečně zasypané suterénní místnosti s valenými klenbami, obvodové zdi zámku se zachovaným kamenným ostěním oken, obloukovou římsu na vnějších průčelích, zbytky hradeb a příkopů. Zámek v minulosti často střídal majitele, kterými byli například Matěj Pomázka ze Zlivě, Jiří z Poděbrad, Markvart Frycek z Daliměřic, páni z Řehnic, Hedvika z Házmburka, Kateřina Žerotínská ze Smiřic, Albrecht z Valdštejna nebo Václav Budovec z Budova.